Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Investering

Investeringen beoordelen en vergelijken: NPV & IRR

Voor het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt vaak gebruikgemaakt van de kengetallen NPV & IRR. Wat is NPV? (Net Present Value) NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze

Lees verder

Mutatieoverzicht van een lening

Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht getoond in de jaarrekening. Een mutatieoverzicht geeft de gebruiker van de jaarrekening additioneel inzicht.   In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie getoond. Denk bij een mutatie bijvoorbeeld aan additioneel ontvangen financiering, aflossing en een eventueel

Lees verder