Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Bedrijfsfinanciering

Generieke renteaftrekbeperking 2023 (earningsstripping-regeling)

Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke renteaftrekbeperking wordt ook wel de earningsstripping-regeling genoemd. Deze regeling is opgenomen in artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het betreft een fiscale regeling, de eventuele niet-aftrekbare rente heeft een verhogend effect op de fiscale winst (niet

Lees verder

Borgstelling MKB-G-krediet (BMKB-G)

Een borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) is een krediet van een bancaire of een niet-bancaire instelling aan een onderneming, waarbij de onderneming te weinig onderpand kan verstrekken voor een verduurzamingsinvestering en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om deze reden voor een deel van het krediet garant staat. BMKB –

Lees verder

Kwijtschelden van een lening

Bij het aangaan van een lening heerst de verwachting dat de bijbehorende rente en aflossing conform de voorwaarden plaats kunnen vinden. Helaas kan het door omstandigheden voorkomen dat terugbetaling niet tot de mogelijkheden behoort. Een van de mogelijkheden om hiermee om te gaan is het kwijtschelden van (een deel van)

Lees verder

Generieke renteaftrekbeperking 2022 (earningsstripping-regeling)

Sinds 2019 geldt in Nederland (fiscaal) een generieke renteaftrekbeperking. Deze generieke renteaftrekbeperking wordt ook wel de earningsstripping-regeling genoemd. Deze regeling is opgenomen in artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het betreft een fiscale regeling, de eventuele niet-aftrekbare rente heeft een verhogend effect op de fiscale winst (niet

Lees verder

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen kunnen onderverdeeld worden in voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen. Ook bij financieringen kunnen niet uit de balans blijkende verplichtingen van toepassing zijn. Deze niet uit de balans blijkende verplichtingen zien meestal toe op voorwaardelijke verplichtingen en meerjarige verplichtingen.  Niet uit

Lees verder