Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Poison Put bij overnames


Bij overnames draait het niet alleen om het sluiten van deals, maar ook om het strategisch positioneren en beschermen van belangen. Een veelbesproken tactiek is de “Poison Put.” Deze tactiek kan zowel defensief als offensief worden ingezet en kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel overnemende als overgenomen partijen.

Wat is een Poison Put?

Een Poison Put is een clausule die wordt opgenomen in leningen of obligaties die kunnen worden uitgeoefend wanneer er sprake is van een verandering in de zeggenschap van een bedrijf als gevolg van een overname of fusie. In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat wanneer een bedrijf wordt overgenomen, de houders van de leningen of obligaties het recht hebben om de volledige terugbetaling van hun investering te eisen voordat de overname wordt afgerond. Dit creëert een financiële last voor de overnemende partij, aangezien ze gedwongen kunnen worden om grote sommen geld uit te geven om deze leningen of obligaties af te lossen.

Hoe werkt het?

Stel je voor dat Bedrijf A van plan is Bedrijf B over te nemen. Bedrijf B heeft leningen uitgegeven met een Poison Put-clausule. Als de overname doorgaat, hebben de houders van deze leningen het recht om de volledige terugbetaling van hun leningen te eisen. Dit dwingt Bedrijf A om extra kapitaal te vergaren om deze verplichtingen na te komen, waardoor de kosten van de overname toenemen. Deze extra kosten kunnen de aantrekkelijkheid van de overname verminderen of zelfs de haalbaarheid ervan in twijfel trekken.