Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen

CNOOP

Welkom bij CNOOP (spreek uit als: knoop). Wij zijn een onafhankelijke fusie-, overname- en financierings-specialist met een focus op het MKB.
Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:
 • Verkoopklaar maken van bedrijven

 • Vinden van (ver)kopers

 • Uitvoeren van bedrijfswaarderingen

 • Due diligence (boekenonderzoek)

 • Realiseren van her-, groei- en overnamefinanciering

 • Overige strategische waardecreatie-initiatieven

CNOOP levert een unieke dienst en hanteert hierbij een proactieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

  Contact

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  captcha

   

  Indicatie van onze tarieven

  Bij CNOOP geloven we in transactiegericht werken. Onze tariefstructuur is hierop gebaseerd; een verlaagd uurloon en een succesfee, zodat onze doelen gelijk zijn aan uw doelen. Per opdracht wordt een tarief passend bij de omvang en complexiteit van de deal overeengekomen.

  Bedrijf verkopen

  € 89 p.u. 4% succesfee

  Bedrijf kopen

  N.o.t.k. I.c.m. andere dienst

  Due diligence

  € 89 p.u. I.c.m. andere dienst

  Waardering

  € 89 p.u. I.c.m. andere dienst

  Financiering

  € 89 p.u. 1% succesfee

  Sparren over strategie en toekomst

  Samen met ondernemers een strategisch plan naar maximale waardecreatie realiseren.

   

  Wat zijn uw huidige bezittingen? Waar gaat u in de toekomst in investeren? Welke kasstromen levert dit op? Wat is het risico? Kunt u de samenstelling toekomstige kasstromen en risico optimaliseren om zo de waarde van uw bedrijf te verhogen? Voegen acquisities waarde toe? Wat als u een overnamebod krijgt boven de waarde die uw bedrijf voor u heeft?

  • CNOOP ondersteunt en begeleidt

  • Focus op het MKB (NL) / KMO (BE)

  • Vaste adviseurs per traject

  • Uitgebreide rapportages via eigen software

  Whitepapers

  Download onze whitepapers voor relevante inzichten over specifieke thema’s binnen corporate finance.
  • Whitepaper waarde verhogen

   In deze whitepaper gaan we nader in op hoe waarde gecreëerd wordt en geven we op hoofdlijnen weer hoe u de waarde van uw bedrijf kunt verhogen.

  • Whitepaper verkoopklaar maken

   In deze whitepaper gaan we nader in op wat er allemaal komt kijken bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf.

  • Whitepaper bedrijfswaardering

   In deze whitepaper gaan we nader in op hoe de waarde van uw bedrijf bepaald wordt.

  • Whitepaper bedrijf verkopen

   In deze whitepaper geven we een overzicht van de belangrijkste stappen in een overnameproces.

  Veelgestelde vragen

  Zelf een vraag? Neem gerust contact op: 076-3690174

  CNOOP Corporate Finance?

  CNOOP is een onafhankelijke fusie-, overname- en financieringsspecialist met een focus op het MKB.

   

  Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

   

  • Verkoopklaar maken van bedrijven
  • Vinden van (ver)kopers
  • Uitvoeren van bedrijfswaarderingen
  • Due diligence (boekenonderzoek)
  • Realiseren van her-, groei- en overnamefinanciering
  • Overige strategische waardecreatie-initiatieven

   

  CNOOP levert een unieke dienst en hanteert hierbij een proactieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

  Wat kost jullie dienstverlening?

  Voor verkoopbegeleiding rekent CNOOP een verlaagd uurtarief en een succesfee. Het zwaartepunt van ons tarief ligt bij verkoopbegeleiding bij de succesfee.
  Bij koopbegeleiding vinden we een succesfee minder goed passen. Veelal rekenen we bij koopbegeleiding een regulier uurloon.
  Ons honorarium geschiedt altijd in overleg.

   

  Lees hier meer over onze tarieven.

  Waaruit bestaat jullie dienstverlening?

  CNOOP is voornamelijk actief met het initiëren, begeleiden en financieren van bedrijfsovernames in het midden- en kleinbedrijf. We zijn er in het verkoopproces van A-Z; van het verkoopklaar maken van een onderneming (juridisch, fiscaal, financieel etc.) tot nazorg na closing van de deal.

  Waaruit bestaat het proces om een bedrijf te verkopen?

  Een bedrijf verkopen gebeurt bij de meeste ondernemers maar één keer in hun carrière. Het is begrijpelijk dat dit vragen oplevert. We hebben een uitgebreid artikel geschreven over de 10 stappen in een overnameproces.

   

  Lees hier meer over het proces dat hoort bij het verkopen van een bedrijf.

  Wanneer is een bedrijfswaardering nodig?

  Bedrijfswaarderingen zijn in tal van situaties nodig. Het is onmogelijk een uitputtend antwoord te geven. Enkele situaties waarin een bedrijfswaardering nodig is:

  • Fusie
  • Overname
  • Aantrekken van kapitaal
  • STAK, SAR en overige medewerkerparticipaties
  • Management buy-in / management buy-out
  • Waardemanagement
  • Echtscheiding waarin een bedrijf verdeeld wordt
  • Waarde intellectueel eigendom
  • Conflicten tussen aandeelhouders
  • Impairment goodwill
  • Economische schade
  • Overdracht familiebedrijf

  Hoe vinden jullie kopers voor mijn bedrijf?

  CNOOP hanteert een proactieve manier van werken. Via registers, netwerken en kennis van de markt selecteren wij potentiële kopers. Uiteraard vergeten we de financiële sponsors niet. Meestal selecteren we zo’n 50 potentiële kopers (longlist). Onze selectie leggen we vervolgens aan u voor. Samen bepalen we welke potentiële kopers benaderd worden (shortlist). Afhankelijk van de respons kan besloten worden tot onderhandelingen met één of enkele partijen, of een veilingmodel geïnitieerd worden.

  Hoe wordt een bedrijfsovername gefinancierd?

  Een bedrijfsovername in het MKB wordt vaak gefinancierd met een combinatie van liquide middelen van de koper, bankfinanciering, achtergestelde lening van de verkoper en een earn-out. Deze combinatie levert een situatie op die de overname financierbaar maakt en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de risicobereidheid van zowel koper als verkoper.

  Lees hier meer over onze financieringsdienstverlening.

  Hoe verloopt een due diligence-onderzoek?

  Een due diligence-onderzoek begint veelal met een door de koper opgestelde opleverlijst. Aan de verkoper wordt gevraagd de bijbehorende stukken klaar te zetten en in een dataroom te verzamelen. Na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en vrijwaringsbrief wordt de koper toegang verschaft tot de relevante informatie.

  Met het uitvoeren van een due diligence-onderzoek verkrijgt de koper controle-informatie over de waarde die het bedrijf voor de koper heeft. Op basis hiervan kan de koper onderbouwd een prijs communiceren die het voor het bedrijf overheeft. Voorts kan de koper een passende juridische- en financieringsstructuur optuigen, om zich optimaal op de overname voor te bereiden.

  Lees hier meer over due diligence

  Zijn er risico’s voor bestuurdersaansprakelijkheid?

  Wanneer een bestuurder zijn bestuurstaken onbehoorlijk kwijt, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap. Voor de bestuurders is het van belang zich aan wet- en regelgeving te blijven houden om aansprakelijkstelling te voorkomen. De belangrijkste artikelen die gaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij een bedrijfsovername van een besloten vennootschap zijn:

  2:9 BW (interne bestuursaansprakelijkheid);

  2:11 BW (aansprakelijkheid van een bestuurder die rechtspersoon is rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is);

  2:216 BW (aansprakelijkheid bestuur bij een dividenduitkering waarbij de vennootschap niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;

  2:248 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur in geval van faillissement bij kennelijk onbehoorlijk bestuur);

  6:162 BW (onrechtmatige daad);

  Artikel 36 invorderingswet (bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor door de vennootschap verschuldigde belastingen).

  Wat is mijn bedrijf waard?

  Bij een bedrijfswaardering van een bedrijf van enige omvang, wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF) gehanteerd. De waarde van het bedrijf volgens deze methode, volgt uit het disconteren van toekomstige vrije kasstromen met de vermogenskostenvoet. De methode is een technisch verhaal, waar we bij een adviestraject uitgebreide uitleg bij geven.

   

  Wat we voor nu willen meegeven, is dat de waarde afhankelijk is van de toekomstige prestaties van de onderneming. Met uw strategie heeft uw bedrijf een waarde van X. Een koper hanteert misschien een andere strategie, wat een waarde oplevert van Y. Om deze reden gaan we vooral op zoek naar kopers die – bijvoorbeeld door synergievoordelen – een hogere waarde voor uw bedrijf hebben dan uw bedrijf in uw handen heeft. Uiteraard schromen we niet een gedeelte van deze hogere waarde van de verkoper te onderhandelen in de prijs die u voor uw bedrijf krijgt.

   

  Lees hier meer over bedrijfswaardering

  Full 1
  Direct contact met een M&A-adviseur?
  076-3690174

  Artikelen over corporate finance

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  CNOOP ® | M&A – Corporate Finance

  • Bedrijf verkopen

  • Investeerders

  • Boekenonderzoek

  • Bedrijf kopen

  • Herstructurering

  • Management buy-in

  • Bedrijfsfinanciering

  • Management buy-out

  • Bedrijfswaardering

  • Corporate finance

  • Due diligence

  • Waardecreatie