Cnoop Over ons
Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers en investeerders in het MKB met het creëren van waarde middels aan- of verkoop van een bedrijf
Full 1

CNOOP Corporate Finance

CNOOP is een onafhankelijke corporate finance-boutique met een sterke focus op het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen ondernemers en investeerders met het creëren van waarde middels aan- of verkoop van een bedrijf.

 

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

 • Verkoopklaar maken van bedrijven

 • Vinden van (ver)kopers

 • Uitvoeren van bedrijfswaarderingen

 • Due diligence (boekenonderzoek)

 • Onderhandelen over prijs en voorwaarden

 • Arrangeren van groei- en overnamefinancieringen

Dit zijn stuk-voor-stuk trajecten waar MKB-ondernemers meestal weinig ervaring hebben, wat direct de match tussen MKB en CNOOP zo speciaal maakt. CNOOP levert een unieke dienst en hanteert hierbij een assertieve manier van werken, waardoor u snel aan tafel zit met relevante partijen.

  Contact

  Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.

  captcha

  Voorbeeld van onze waarderapportage

  Van onze klanten horen wij vaak dat ze onze uitgebreide waarderapportage waarderen. Om deze reden hebben we een voorbeeld van een waarderapportage  van het fictieve bedrijf CoCo Container gemaakt, zodat u precies kunt zien hoe de waarderapportage van uw bedrijf eruit komt te zien.
  • Waardescan of volledige waardering

  • Uitgebreide ervaring met waarderen

  • Competitief geprijsd (vaste prijs mogelijk)

  • O.a. voor STAK, overname of ophalen kapitaal

  → Download een voorbeeld waarderapportage ←

  Veelgestelde vragen

  Zelf een vraag? Neem gerust contact op: 076-3690174

  CNOOP Corporate Finance?

  CNOOP is een onafhankelijke corporate finance-boutique met een sterke focus op het midden- en kleinbedrijf. Wij helpen o.a. ondernemers en investeerders met het creëren van waarde middels aan- of verkoop van een bedrijf.

  Wat kost jullie dienstverlening?

  Voor verkoopbegeleiding rekent CNOOP een verlaagd uurtarief en een succesfee. Het zwaartepunt van ons tarief ligt bij verkoopbegeleiding bij de succesfee.
  Bij koopbegeleiding vinden we een succesfee minder goed passen. Veelal rekenen we bij koopbegeleiding een regulier uurloon.
  Ons honorarium geschiedt altijd in overleg.

  Waaruit bestaat jullie dienstverlening?

  CNOOP is voornamelijk actief met het initiëren, begeleiden en financieren van bedrijfsovernames in het midden- en kleinbedrijf. We zijn er in het verkoopproces van A-Z; van het verkoopklaar maken van een onderneming (juridisch, fiscaal, financieel etc.) tot nazorg na closing van de deal.

  Waaruit bestaat het proces om een bedrijf te verkopen?

  Een bedrijf verkopen gebeurt bij de meeste ondernemers maar één keer in hun carrière. Het is begrijpelijk dat dit vragen oplevert. We hebben een uitgebreid artikel geschreven over de 10 stappen in een overnameproces. Lees het artikel hier.

  Wat zijn de rechten van personeel bij een overname?

  Bij een overgang van onderneming blijven de rechten van uw personeel onveranderd. De overnemende partij mag dus niet kiezen om (bepaalde) werknemers niet over te nemen of minder salaris te gaan betalen.

  Een beter aanbod doen mag altijd (bijvoorbeeld omdat de overnemende partij haar personeel beter beloont dan de verkopende partij deed en dit verschil graag ten gunste van de werknemers van de verkopende partij recht wenst te trekken).

  Is er geen sprake van een overgang van een onderneming (bijvoorbeeld bij een activa-/passivaovereenkomst waarbij in de feitelijke situatie geen sprake is van overgang van een onderneming), dan zijn uitzonderingen mogelijk.

  Hoe vinden jullie kopers voor mijn bedrijf?

  CNOOP hanteert een assertieve manier van werken. Via registers, netwerken en kennis van de markt selecteren wij potentiële kopers. Uiteraard vergeten we de financiële sponsors niet. Meestal selecteren we zo’n 50 potentiële kopers. Onze selectie leggen we vervolgens aan u voor. Samen bepalen we welke potentiële kopers benaderd worden.

  Hoe wordt een bedrijfsovername gefinancierd?

  Een bedrijfsovername in het MKB wordt vaak gefinancierd met een combinatie van liquide middelen van de koper, bankfinanciering, achtergestelde lening van de verkoper en een earn-out. Deze combinatie levert een situatie op die de overname financierbaar maakt en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de risicobereidheid van zowel koper als verkoper.

  Hoe kan een bedrijf overgenomen worden?

  Een overname kan op 3 manieren geschieden: middels een overname via een activa/passiva-transactie, een overname via een aandelentransactie of een fusie (juridische fusie, aandelenfusie of een bedrijfsfusie). Welke juridisch structuur het best past, is afhankelijk van de feitelijke situatie.

  Zijn er risico’s voor bestuurdersaansprakelijkheid?

  Wanneer een bestuurder zijn bestuurstaken onbehoorlijk kwijt, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vennootschap. Voor de bestuurders is het van belang zich aan wet- en regelgeving te blijven houden om aansprakelijkstelling te voorkomen. De belangrijkste artikelen die gaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij een bedrijfsovername van een besloten vennootschap zijn:

  2:9 BW (interne bestuursaansprakelijkheid);

  2:11 BW (aansprakelijkheid van een bestuurder die rechtspersoon is rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is);

  2:216 BW (aansprakelijkheid bestuur bij een dividenduitkering waarbij de vennootschap niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;

  2:248 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur in geval van faillissement bij kennelijk onbehoorlijk bestuur);

  6:162 BW (onrechtmatige daad);

  Artikel 36 invorderingswet (bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor door de vennootschap verschuldigde belastingen).

  Wat is mijn bedrijf waard?

  Bij een bedrijfswaardering van een bedrijf van enige omvang, wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF) gehanteerd. De waarde van het bedrijf volgens deze methode, volgt uit het disconteren van toekomstige vrije kasstromen met de vermogenskostenvoet. De methode is een technisch verhaal, waar we bij een adviestraject uitgebreide uitleg bij geven.

   

  Wat we voor nu willen meegeven, is dat de waarde afhankelijk is van de toekomstige prestaties van de onderneming. Met uw strategie heeft uw bedrijf een waarde van X. Een koper hanteert misschien een andere strategie, wat een waarde oplevert van Y. Om deze reden gaan we vooral op zoek naar kopers die – bijvoorbeeld door synergievoordelen – een hogere waarde voor uw bedrijf hebben dan uw bedrijf in uw handen heeft. Uiteraard schromen we niet een gedeelte van deze hogere waarde van de verkoper te onderhandelen in de prijs die u voor uw bedrijf krijgt.

  Full 1
  Direct contact met een M&A-adviseur?
  076-3690174
  Full 1

  Artikelen over corporate finance

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  CNOOP Corporate Finance ®

  • Bedrijf verkopen

  • Investeerders

  • Boekenonderzoek

  • Bedrijf kopen

  • Herstructurering

  • Management buy-in

  • Bedrijfsfinanciering

  • Management buy-out

  • Bedrijfswaardering

  • Corporate finance

  • Due diligence

  • Waardecreatie