Telefoon 076-3690174

Tag: Financiering

Debt Service Capacity Ratio (DSCR)

Debt service capacity ratio is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimale verhouding tussen liquiditeitsstroom en financieringslasten. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De totale Debt Service Capacity

Lees verder

Garantievermogen

Garantievermogen is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering telkens te beschikken over een minimum aan garantievermogen. Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘Het totale garantievermogen mag nooit minder zijn dan 2.500.000 euro’. Het

Lees verder

Bereidstellingsprovisie

Een rekening-courant krediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel. Op het getrokken deel geldt de reguliere rente, op het ongetrokken deel kan een financier een bereidstellingsprovisie in rekening brengen. Rekening-courant krediet Een rekening-courant krediet is een veelgebruikte kredietvorm. De flexibiliteit om tot de limiet krediet aan

Lees verder

Compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO)

Een financiering aan een concern, waarbij de financiering gebruikt mag worden door verschillende entiteiten binnen het concern, gaat vaak gepaard met het ondertekenen van een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst door ieder van de deelnemende entiteiten. In de compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst worden de rechten en plichten van de financier en

Lees verder