Telefoon 076-3690174

Tag: Overname

Joint ventures als alternatief voor overnames

Fusies en overnames zijn traditioneel gezien krachtige strategieën voor bedrijfsgroei en waardecreatie. Echter, de laatste decennia heeft een ander zakelijk samenwerkingsmodel aan populariteit gewonnen: de joint venture (JV). Joint ventures dienen als een alternatief voor overnames en bieden bedrijven de mogelijkheid om gezamenlijk waarde te creëren, risico’s te delen en

Lees verder

Goedkeuring van zorgovernames door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In de dynamische wereld van de gezondheidszorg vinden er regelmatig veranderingen plaats, waaronder fusies en overnames van zorginstellingen. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. In Nederland speelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een cruciale rol bij het toezicht op en goedkeuren van zorgovernames. De

Lees verder