Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


White Knights, Grey Knights & Black Knights


In de wereld van bedrijfsovernames wordt vaak gesproken over de betrokken partijen als ‘white knights’, ‘grey knights’, en zelfs ‘black knights’.

Deze termen dienen om de verschillende motieven en rollen van spelers in een overnameproces te beschrijven. Elk van deze ‘ridders’ heeft zijn eigen agenda, strategieën en impact op het bedrijf dat het doelwit is van de overname.

White Knights: De redders in nood

White knights zijn de overnamepartijen die als ‘redders in nood’ worden beschouwd. Ze komen vaak te hulp wanneer een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert of bedreigd wordt door een vijandige overname. Deze ridders kunnen andere bedrijven zijn, investeringsmaatschappijen, of zelfs individuele investeerders met een sterke affiniteit voor het bedrijf of zijn activa. De white knight streeft er doorgaans naar om het bedrijf te redden van ondergang, vaak door middel van een vriendelijke overname of investering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt.

Grey Knights: De dubbelzinnige allianties

Grey knights bevinden zich in een meer dubbelzinnige positie. Ze kunnen worden gezien als bedrijven of investeerders die een overname doen met gemengde motieven, soms ten goede van het bedrijf, soms voor eigen gewin. Deze partijen hebben niet altijd de zuiverste bedoelingen, maar ze bieden toch een alternatief voor een vijandige overname.

Black Knights: De vijandelijke overnemers

Black knights vertegenwoordigen de vijandelijke overnemers in het spel. Ze zijn meestal niet geïnteresseerd in de langetermijnbelangen van het bedrijf dat ze proberen over te nemen. In plaats daarvan streven ze vaak naar snel financieel gewin, zelfs als dit ten koste gaat van de stabiliteit of groei van het doelwit.