Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


MAC-clausule – Material Adverse Change


Kopers en verkopers onderhandelen bij een overname over prijs en voorwaarden. Een van de voorwaarden die door kopers steeds vaker de revue passeert is de MAC-clausule. Met de MAC-clausule kan een koper bij het voordoen van een materieel nadelig veranderde situatie in de periode tussen tekenen koopovereenkomst en levering aandelen om niet van de deal afzien.

Materiële situaties

De MAC-clausule is er voor materiële situaties; situaties die voor kopers zo zwaar wegen dat een koopwens verandert in een wens van de deal af te zien.

De MAC-clausule is vooral relevant wanneer er tijd zit tussen het tekenen van de koopovereenkomst en het leveren van de aandelen. Na het tekenen van de koopovereenkomst kan zich immers een MAC-situatie voordoen, waardoor de koper van de deal af wenst te zien.

Het voorkomen van tijd tussen het tekenen van de koopovereenkomst en het leveren van de aandelen is niet altijd mogelijk. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld via de aandeelhoudersvergadering, van de mededingingsautoriteiten of van overheden toestemming voor de deal verkregen dient te worden alvorens de aandelen geleverd kunnen worden.

Waarom een MAC-clausule?

Kopers of verkoper onderhandelen een MAC-clausule om risico’s te beheersen:

  • Kopers hebben een bepaalde verwachting met betrekking tot risico en kasstromen. Verandert door een event deze verwachting materieel, dan willen kopers onder de deal uit. Een koper zal in dit geval een opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst onderhandelen.
  • Verkopers kunnen bijvoorbeeld (bij levering aandelen) een garantiebepaling van kopers eisen dat zich voor levering van de aandelen geen MAC-situatie heeft plaatsgevonden. Verkopers ontnemen kopers hiermee de mogelijkheid om zich na levering van de aandelen op een MAC-situatie te beroepen en bijvoorbeeld schadevergoeding van de verkoper te eisen.

Het is aan te raden iedere MAC-situatie zorgvuldig te definiëren en eventueel te kwantificeren (vanaf welk bedrag is een event materieel).

Voorbeelden van een MAC-situatie

Denk bij een materieel nadelig veranderde situatie bijvoorbeeld aan een overname van een taxibedrijf waarbij de vergunning ingetrokken wordt of een overname van een vliegmaatschappij en het uitbreken van Covid of een oorlog.