Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Het juridische en fiscale effect van de juridische splitsing


Iedere manier van bedrijfsoverdracht gaat gepaard met specifieke juridische en fiscale effecten. Daarom wordt in dit artikel (beknopt) het juridische en fiscale effect van de juridische splitsing behandeld.

Juridisch

Middels een juridische splitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel opgesplitst. Het burgerlijk wetboek onderscheidt de zuivere splitsing en de afsplitsing.

  • Bij een zuivere splitsing houdt de oorspronkelijke rechtspersoon op te bestaan en wordt het vermogen van de oorspronkelijke rechtspersoon onder algemene titel verkregen door twee of meer andere rechtspersonen.
  • Bij een afsplitsing houdt de oorspronkelijk rechtspersoon niet op te bestaan, maar wordt een deel van het vermogen van de oorspronkelijke rechtspersoon onder algemene titel verkregen door een andere rechtspersoon.

Het is bij een juridische splitsing niet nodig activa, passiva, rechten en verplichtingen op de daarvoor voorgeschreven wijze te leveren, omdat de juridische splitsing volgens een vermogensovergang onder algemene titel plaatsvindt.

Fiscaal

In artikel 14a Wet VpB is de juridische splitsingsfaciliteit opgenomen. De winst behaald als gevolg van de juridische splitsing behoeft onder voorwaarden niet in aanmerking te worden genomen.