Telefoon 076-3690174

Tag: Overnamefinanciering

Hoe verloopt een financieringsproces?

Een financieringsproces kent een vaste structuur. Allereerst vindt een kennismaking plaats. Vervolgens wordt intern een financieel model ontwikkeld. Ten slotte wordt met relevante financiers die aansluiten bij de optimale financieringsstructuur een financiering aangevraagd. Kennismaking Een financieringsproces begint met een kennismakingsgesprek. We willen graag weten wie u bent, waar de financiering

Lees verder

Bedrijf kopen | Overname financieren

Een overname in het MKB wordt vaak gefinancierd met een combinatie van liquide middelen van de koper, bankfinanciering, achtergestelde lening van de verkoper en een earn-out. Deze combinatie levert een situatie op die de overname financierbaar maakt en tegelijkertijd geen afbreuk doet aan de risicobereidheid van zowel koper als verkoper.

Lees verder