Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Hoe verloopt een financieringsproces?


Een financieringsproces kent een vaste structuur. Allereerst vindt een kennismaking plaats. Vervolgens wordt intern een financieel model ontwikkeld. Ten slotte wordt met relevante financiers die aansluiten bij de optimale financieringsstructuur een financiering aangevraagd.

Kennismaking

Een financieringsproces begint met een kennismakingsgesprek. We willen graag weten wie u bent, waar de financiering voor dient en welke kasstromen u hiermee verwacht te gaan genereren.

Financieel model

CNOOP heeft eigen ontwikkelde financierings- en waarderingssoftware. Met onze software berekenen we over de lengte van de financiering of u binnen de verwachtte convenanten in staat blijft om rente en aflossing te voldoen.

We starten hiervoor met uw huidige balans, prognosticeren vervolgens toekomstige winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten en monitoren de ratio’s met de verwachte convenanten.

Het financieel model is niet enkel voor de financier, maar ook voor u relevant. Het brengt de optimale financieringsstructuur in beeld en geeft direct aan wat de meerwaarde voor u als eigenaar van het bedrijf is.

Aanvragen financiering

Onze software genereert een complete financieringsaanvraag. Deze wordt met relevante financiers gedeeld. Vervolgens begint de onderhandeling over prijs (rente) en voorwaarden. Uiteraard gaan wij voor de beste deal.

Heeft u vragen over onze organisatie of wilt u meer weten over onze financieringsdiensten? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons 076-3690174.