Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers in het MKB met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal
Full 1

Dividend uitkeren – de balanstest en de uitkeringstoets

Bij een gebrek aan waardecreërende investeringsmogelijkheden biedt het uitkeren van dividend een mogelijkheid om overtollige liquiditeiten buiten de risicosfeer te krijgen.

Het uitkeren van dividend is waardeneutraal.  Voor het uitkeren van dividend dient een balanstest en een uitkeringstoets uitgevoerd te worden.

  • De balanstest stelt vast dat een voorgenomen dividenduitkering niet resulteert in een eigen vermogen dat kleiner is dan de uitkeerbare reserves.
  • De uitkeringstoets stelt vast dat de onderneming na de dividenduitkering de opeisbare schulden kan blijven betalen.

Door het uitkeren van dividend wordt de balans lichter gemaakt waardoor een potentiële koper minder koopsom hoeft te financieren.