Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Payment in kind-lening


Bij een payment in kind-lening wordt tussentijds geen rente overgemaakt. De rente wordt bij de hoofdsom opgeboekt.  Dit zorgt ervoor dat de uitstaande som jaarlijks met de rente groeit. Aan het eind van de looptijd vindt aflossing van de uitstaande som plaats (de initiële hoofdsom + de rente die daarna opgeboekt is).

Niet iedere onderneming kan op reguliere tijdstippen een vooraf vastgestelde periodieke rente betalen. Voor een rentebetaling is immers een vrije kasstroom nodig en die kan niet altijd gerealiseerd worden.

Denk bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar die de lening in een project investeert welke nog niet verhuurd wordt. Deze projectontwikkelaar heeft (uit het project) geen kasstroom om rente te betalen. In plaats van meer te lenen om de rente te kunnen voldoen, kan ook een payment in kind-lening overeen gekomen worden, zodat de kasstromen van de ondernemer passen bij de voorwaarden behorende bij de financiering.

Uiteraard dient de onderneming aan het einde van de looptijd over voldoende liquide middelen voor rente en aflossing te beschikken. Zulks bijvoorbeeld door activa te verkopen of te herfinancieren.

Voordelen van een payment in kind-lening

Door de rente en aflossing naar het einde van de looptijd te tillen, ontstaat voor bepaalde situaties een betere match tussen financieringsbehoefte en rente- en afloscapaciteit van de onderneming.

De voordelen van een payment in kind-lening liggen dan ook voornamelijk in het gedurende de looptijd ontbreken van rente- en aflossingsverplichtingen.

Voorts is de rente voor de geldnemer (meestal) aftrekbaar. Dit levert voor de geldnemer een belastingvoordeel op (wel de rentelast, niet de uitstroom van liquide middelen).

Nadelen van een payment in kind-lening

De financier ontvangt gedurende de looptijd geen rente of aflossing. Dit verhoogt het risico voor de financier (de exposure neemt immers niet af, maar toe). Om deze reden zal de rente op een payment in kind-lening hoger liggen dan de rente op een vergelijkbare lening waarop wel rente wordt betaald of wordt afgelost.

Doordat de rente bij de hoofdsom geactiveerd wordt, betaalt de geldnemer een samengestelde rente. Dit betekent dat over de rente van jaar 1 het jaar erop weer rente betaald wordt. De rentelast wordt hierdoor steeds hoger.

Ook de eisen met betrekking tot zekerheid kunnen hoger liggen dan bij een vergelijkbare lening waarop wel rente wordt betaald en/of wordt afgelost.

Enkele voorbeelden van een payment in kind-lening die aansluit bij een financieringsbehoefte

Hierbij enkele voorbeelden van een payment in kind-lening die aansluit bij een financieringsbehoefte

  • Een herstructurering waarbij kapitaal nodig is voor operationele verbeteringen en het bedrijf tegen het einde van de looptijd verkocht wordt.
  • Een bouwbedrijf dat een project waarvoor nog geen koper of huurder is wenst te financieren en dat tegen het einde van de looptijd op de markt komt.

Journaalposten

Variabelen

  • Tweejarige payment in kind-lening 1.000.000
  • Rente 5% vast (=marktrente)
  • Geen transactiekosten

Ontvangst lening

Bank 1.000.000

@ Schuld 1.000.000

Jaar 1

Rentekosten 50.000 (1.000.000 * 5%)

@ Schuld 50.000

Jaar 2

Rentekosten 52.500 (1.050.000 * 5%)

@ Schuld 52.500

Aflossing

Schuld 1.102.500

@ Bank 1.102.500