Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Financieren met een optimale financieringsstructuur


De optimale financieringsstructuur is de financieringsstructuur die bij een bepaalde financieringsbehoefte zorgt voor een zo laag mogelijke vermogenskostenvoet. Het financieren met een optimale financieringsstructuur is relevant, omdat bij gelijkblijvende kasstromen de waarde van de onderneming bij het financieren met een optimale financieringsstructuur gemaximaliseerd wordt.

De financieringsstructuur van een onderneming bepaalt de vermogenskostenvoet. De vermogenskostenvoet is opgebouwd uit het gemiddelde vereiste rendement van het door eigen- en vreemd vermogenverstrekkers beschikbaar gestelde vermogen.

Wijzigt de financieringsstructuur, dan wijzigt ook de vermogenskostenvoet. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat rente op schuld aftrekbaar is en het agressief financieren van een onderneming het risico op insolventie doet toenemen.

Vermogenskostenvoet eigen vermogen

De vermogenskostenvoet eigen vermogen wordt veelal berekend met de CAPM-methode. De formule luidt: Risicovrije rentevoet + beta * (marktrente – risicovrije rente).

De unlevered beta betreft de volatiliteit van de investering ten opzichte van de markt. De unlevered beta wordt aangepast aan de verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen, om het risico als gevolg van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur tot uitdrukking te brengen.

De formule luidt: ‘Unlevered Beta’ x (1 + ((1 – belastingpercentage) x (VV/EV))).

Vermogenskostenvoet vreemd vermogen

De vermogenskostenvoet vreemd vermogen betreft het voor belasting gecorrigeerde tarief waarvoor de onderneming momenteel kan lenen. De VpB wordt enkel bij vreemd vermogen gecorrigeerd, omdat rente op schuld in beginsel aftrekbaar is en een vergoeding op eigen vermogen (bijvoorbeeld in geval van een dividenduitkering) niet.

De formulier luidt (per lening): Rentepercentage * (1 – VpB-tarief).

Gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet

De gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet berekent naar verhouding eigen- en vreemd vermogen de bijbehorende vermogenskostenvoet voor heel het bedrijf.

De formulier luidt: (% eigen vermogen van het totaal vermogen * Risicovrije rentevoet + beta * (marktrente – risicovrije rente)) + voor iedere lening ((% vreemd vermogen van het totaal vermogen * Rentepercentage * (1 – VpB-tarief)).

Optimale financieringsstructuur

Inzicht verkrijgen in wat de optimale financieringsstructuur van uw onderneming is? Neem contact met ons op.