Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Financiële hefboomwerking


Financiële hefboomwerking is een belangrijk middel in het proces dat leidt tot maximale waardecreatie. Het middel vindt haar oorsprong in het feit dat het rendement dat gegenereerd wordt boven de kosten van vreemd vermogen de verstrekkers van eigen vermogen toekomt (in een financieringsstructuur met enkel eigen- en vreemd vermogen).

Verhogen rendement op eigen vermogen

Het rendement dat eigen vermogen-verstrekkers eisen om hun investering op netto contante waarde-basis neutraal te maken ligt hoger dan de eisen van vreemd vermogen-verstrekkers. Vreemd vermogen komt in de rangorde immers voor eigen vermogen.

Om het rendement op eigen vermogen te verhogen kan gedacht worden aan het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur.

Zolang het rendement op het totale vermogen (bedrijfsresultaat/gemiddeld totaal vermogen) hoger is dan het rendement op vreemd vermogen (rentelast/gemiddeld vreemd vermogen) wordt dit verschil toebedeeld aan de eigen vermogen-verschaffers.

Wanneer zinvol gebruik wordt gemaakt van deze financiële hefboomwerking, neemt de spread tussen de vermogenskostenvoet eigen vermogen en het rendement op eigen vermogen toe, waardoor eigen vermogen-verstrekkers additioneel waarde creëren.