Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Obligaties uitgeven


Financiering via obligaties is voornamelijk aantrekkelijk voor ondernemingen die een verwachte toekomstige operationele kasstroom genereren die toereikend is voor de te betalen rente en aflossing.

Waarde creëren met het uitgeven van obligaties

Het vereiste rendement op obligaties is lager dan het vereiste rendement op eigen vermogen. De rentebetalingen op obligaties zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dividend op aandelen, aftrekbaar. Dit geeft een belastingvoordeel. Het toevoegen van obligaties aan de financieringsstructuur kan hierdoor zorgen voor een lagere vermogenskostenvoet waardoor de waarde van de onderneming toeneemt.

Wat maakt een obligatie voor de investeerder interessant?

Een investeerder wil bij het kopen van een obligatie een met tijd en risico verdisconteerd rendement. Een obligatie wordt geprijsd om dit te bewerkstelligen. Het risico dient gelijk te zijn aan het rentetarief om de omvang van de obligatie gelijk te stellen aan de waarde ervan (in vaktermen: de obligatie wordt op par gewaardeerd). Het risico bestaat uit een algemeen risicovrij percentage, verwachte inflatie en risico-opslag van het bedrijf zelf.

Waar moet ik op letten bij het samenstellen van een obligatieaanbieding?

Belangrijk bij het samenstellen van een obligatieaanbieding is dus dat deze goed geprijsd is (rente cf. risico), en dat de onderneming rente en aflossing gedurende de looptijd van de obligatie vanuit de kasstroom kan betalen. Gezien vanuit de onderneming is het tevens van belang dat de onderneming na het betalen van rente en aflossing op dit gedeelte van de financiering tevens een positief rendement voor zichzelf behaalt.