Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Vrije kasstroom – Free cash flow


De waarde van een bedrijf wordt berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteren met de kosten van het gebruikte kapitaal. In dit artikel gaan we in op hoe de vrije kasstromen berekend worden.

Een enkele blik op nettowinst vertelt niet het hele verhaal van de mogelijke waarde van een onderneming. Zo kan het goed mogelijk zijn dat gedurende tientallen jaren de volledige nettowinst gebruikt moet worden om investeringen en toenames van het werkkapitaal te financieren. Er blijft dan geen cash over om aan de aandeelhouders uit te keren. Vandaar dat het enorm belangrijk is om naast de winstgevendheid te kijken naar de vrije kasstromen van een bedrijf. Maar wat zijn vrije kasstromen nu precies?

Vrije kasstromen

Vrije kasstromen, of ‘free cash flow’ is kapitaal dat daadwerkelijk beschikbaar is voor de vermogenverstrekkers van de onderneming gedurende een bepaalde periode.

Vrije kasstromen kunnen onderverdeeld worden in:

1. Vrije kasstromen voor heel het bedrijf
2. Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf

Vrije kasstromen voor heel het bedrijf zijn de kasstromen voor alle financieringverstrekkers. Hier kan bijvoorbeeld aflossing of dividend mee betaald worden.

Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf zijn de kasstromen voor de aandeelhouders. Aflossing is hier al van betaald. Wat resteert kan bijvoorbeeld als dividend uitgekeerd worden.

Vrije kasstromen voor heel het bedrijf worden berekend door:

1. Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
2. Plus afschrijvingen
3. Min veranderingen in werkkapitaal
4. Min investeringen

Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf worden berekend door:

Vanuit nettowinst:

1. Nettowinst
2. Plus afschrijvingen
3. Min investeringen
4. Min veranderingen werkkapitaal
5. Plus nieuw vreemd vermogen
6. Min afbetaald vreemd vermogen

of vanuit vrije kasstromen voor heel het bedrijf:

1. Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
2. Plus afschrijvingen
3. Min veranderingen in werkkapitaal
4. Min investeringen
5. Plus nieuw vreemd vermogen
6. Min afbetaald vreemd vermogen
7. Min Rente * (1-belastingtarief)

Vermogenskostenvoet

De waarde van een bedrijf wordt berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteren met de kosten van het gebruikte kapitaal. In dit artikel gaan we in op hoe de vrije kasstromen berekend worden. Een artikel over de vermogenskostenvoet vind je hier: