Cnoop Over ons
Telefoon 076-3690174

Vrije kasstroom – Free cash flow

De waarde van een bedrijf wordt berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteren met de kosten van het gebruikte kapitaal.

Levert nettowinst ook vrije kasstromen op?

Een enkele blik op nettowinst vertelt niet het hele verhaal van de mogelijke waarde van een onderneming. Zo kan het goed mogelijk zijn dat gedurende tientallen jaren de volledige nettowinst gebruikt moet worden om investeringen en toenames van het werkkapitaal te financieren. Vandaar dat het enorm belangrijk is te kijken naar de vrije kasstromen van een bedrijf. Maar wat zijn vrije kasstromen nu precies?

Vrije kasstromen

Vrije kasstromen, of ‘free cash flow’ is kapitaal dat daadwerkelijk beschikbaar is voor de vermogenverstrekkers van de onderneming gedurende een bepaalde periode.

Vrije kasstromen kunnen onderverdeeld worden in:

1. Vrije kasstromen voor heel het bedrijf
2. Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf

Vrije kasstromen voor heel het bedrijf worden berekend door:

1. Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
2. Plus afschrijvingen
3. Min veranderingen in werkkapitaal
4. Min investeringen

Vrije kasstromen voor de aandeelhouders van het bedrijf worden berekend door:

Vanuit nettowinst:

1. Nettowinst
2. Plus afschrijvingen
3. Min investeringen
4. Min veranderingen werkkapitaal
5. Plus nieuw vreemd vermogen
6. Min afbetaald vreemd vermogen

of vanuit vrije kasstromen voor heel het bedrijf:

1. Operationeel resultaat * (1-belastingtarief)
2. Plus afschrijvingen
3. Min veranderingen in werkkapitaal
4. Min investeringen
5. Plus nieuw vreemd vermogen
6. Min afbetaald vreemd vermogen
7. Min Rente * (1-belastingtarief)