Telefoon 076-3690174

Tag: Waardering

Bedrijf kopen | Bedrijfswaardering

De bedrijfswaardering bij het kopen van een bedrijf vindt veelal plaats middels de discounted cash flow-methode. Bij een discounted cash flow wordt de waarde berekend door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met de bijbehorende vermogenskostenvoet. Waarde De waarde van de aandelen is afhankelijk van de toekomstige strategie. Dit houdt in

Lees verder

Cash free, debt free (CFDF) waarde van een onderneming

Bij bedrijfsovernameonderhandelingen komt de term ‘cash free, debt free’ regelmatig voor. Het begrip houdt letterlijk in: de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen en rentedragend vreemd vermogen. In dit artikel gaan we nader in op de betekenis van deze

Lees verder

Hoe verloopt een waardebepalingproces?

Een waardebepalingproces kent een vaste structuur. Vanuit de praktijk merken wij dat ondernemers behoefte hebben aan inzicht in hoe een waardebepalingproces verloopt. In dit artikel geven wij hier invulling aan. Start waarderingstraject Elk waarderingstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en

Lees verder

12