Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Cash free, debt free (CFDF) waarde van een onderneming


Bij bedrijfsovernameonderhandelingen komt de term ‘cash free, debt free’ regelmatig voor. Het begrip houdt letterlijk in: de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen en rentedragend vreemd vermogen. In dit artikel gaan we nader in op de betekenis van deze term.

Wat betekent ‘cash free, debt free’?

‘Cash free, debt free’ betekent de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met vrij uitkeerbare /  overtollige liquide middelen (+) en rentedragende schulden (-).

Bij de overnamedatum worden normalisaties uitgevoerd om tot de uiteindelijke prijs (waardering ‘cash free, debt free’ per overnamedatum) te komen.

Voorbeeld waardering cash free debt free

  • Een onderneming heeft een ondernemingswaarde van 10.000.000 euro.
  • Op de balans staan per overnamedatum 1.000.000 aan liquide middelen die niet nodig zijn voor de normale bedrijfsuitoefening.
  • Daarnaast heeft de organisatie op de overnamedatum 4.500.000 aan rentedragend lang vreemd vermogen

De overnameprijs ‘cash free, debt free’ wordt in dit geval: 10.000.000 + 1.000.000 – 4.500.000 = 6.500.000 euro.

Voer voor discussies

Cash free, debt free resulteert gemakkelijk in conflicten. Wat bepaalt bijvoorbeeld de hoogte van vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen? Definieer begrippen duidelijk en voorkom mogelijkheden tot verschuivingen, zodat discussies achteraf voorkomen worden.