Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Dataroom


Een dataroom is (tegenwoordig) een online plek waar vertrouwelijke informatie aan partijen toegankelijk wordt gemaakt. Vroeger was de dataroom echt een fysieke kamer waar deze bescheiden ingelezen konden worden.

Informatie op een veilige manier uitwisselen

Bij een overname zijn verschillende partijen betrokken. Denk aan accountants, advocaten, fusie- en overnameadviseurs en de kopende en verkopende partij. Deze partijen hebben relevante informatie nodig om o.a. de due diligence uit te kunnen voeren.

Het opzetten van een dataroom realiseert de wensen van kopers en verkopers om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

Due diligence-onderzoek

Een due diligence-onderzoek begint veelal met een door de koper opgestelde digitale opleverlijst. Aan de verkoper wordt gevraagd de bijbehorende stukken klaar te zetten en in een dataroom te verzamelen.

Na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst en vrijwaringsbrief wordt de koper toegang verschaft tot de relevante informatie. Met het uitvoeren van een due diligence-onderzoek verkrijgt de koper controle-informatie over de waarde die het bedrijf voor de koper heeft. Op basis hiervan kan de koper onderbouwd een prijs communiceren die het voor het bedrijf overheeft. Voorts kan de koper een passende juridische- en financieringsstructuur optuigen, om zich optimaal op de overname voor te bereiden.

Zie voor meer informatie over due diligence / boekenonderzoek: