Telefoon 076-3690174

Tag: Bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering: DCF – Discounted cash flow

Bij een discounted cash flow-bedrijfswaardering wordt de waarde van bijvoorbeeld een bedrijf berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteerd met de bijbehorende vermogenskostenvoet. DCF – DISCOUNTED CASH FLOW Een DCF maakt iedere toekomstige (bv. jaarlijkse) vrije kasstroom contant (uitdrukken in waarde van vandaag). Vervolgens worden de waarden van de afzonderlijke

Lees verder

Cash free, debt free (CFDF) waarde van een onderneming

Bij bedrijfsovernameonderhandelingen komt de term ‘cash free, debt free’ regelmatig voor. Het begrip houdt letterlijk in: de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen en rentedragend vreemd vermogen. In dit artikel gaan we nader in op de betekenis van deze

Lees verder

Hoe verloopt een waardebepalingproces?

Een waardebepalingproces kent een vaste structuur. Vanuit de praktijk merken wij dat ondernemers behoefte hebben aan inzicht in hoe een waardebepalingproces verloopt. In dit artikel geven wij hier invulling aan. Start waarderingstraject Elk waarderingstraject begint met een kennismakingsgesprek en het begrijpen van uw onderneming. Wat is de visie, missie en

Lees verder