Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Bedrijfswaardering

Bedrijf kopen | Bedrijfswaardering

De bedrijfswaardering bij het kopen van een bedrijf vindt veelal plaats middels de discounted cash flow-methode. Bij een discounted cash flow wordt de waarde berekend door toekomstige vrije kasstromen te disconteren met de bijbehorende vermogenskostenvoet. Waarde De waarde van de aandelen is afhankelijk van de toekomstige strategie. Dit houdt in

Lees verder

Bedrijfswaardering: DCF – Discounted cash flow

Bij een discounted cash flow-bedrijfswaardering wordt de waarde van bijvoorbeeld een bedrijf berekend door toekomstige vrije kasstromen te verdisconteerd met de bijbehorende vermogenskostenvoet. DCF – DISCOUNTED CASH FLOW Een DCF maakt iedere toekomstige (bv. jaarlijkse) vrije kasstroom contant (uitdrukken in waarde van vandaag). Vervolgens worden de waarden van de afzonderlijke

Lees verder

Cash free, debt free (CFDF) waarde van een onderneming

Bij bedrijfsovernameonderhandelingen komt de term ‘cash free, debt free’ regelmatig voor. Het begrip houdt letterlijk in: de waarde van een onderneming, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de vrij uitkeerbare / overtollige liquide middelen en rentedragend vreemd vermogen. In dit artikel gaan we nader in op de betekenis van deze

Lees verder