Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Absolute EBITDA


Absolute EBITDA is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering per gedefinieerd jaar over de aangegeven minimale EBITDA te beschikken.

Het convenant kan bijvoorbeeld als volgt overeengekomen worden: ‘De absolute EBITDA dient in 2022 minimaal € 10.000.000, in 2023 minimaal € 11.000.000, in 2024 minimaal € 12.000.000, in 2025 minimaal € 13.000.000 en in ieder volgend jaar minimaal € 14.000.000 te bedragen’.

Het begrip EBITDA wordt in het convenant nader gedefinieerd (en kan ook bedrijfsspecifiek gemaakt worden).

Waarom een convenant?

Een financier wenst de risico’s die gepaard gaan met het verstrekken van financiering tot een acceptabel niveau te mitigeren. Afspraken onder welk de financiering verstrekt wordt, worden in een financieringsovereenkomst vastgelegd.

Als onderdeel van de financieringsovereenkomst worden convenanten overeengekomen. Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de onderneming aan de financiële afspraken voldoet. Dit vermindert het risico op insolvabiliteit van de onderneming en hiermee het risico van de financier.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Een convenant is een voorwaardelijke verplichting die in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt opgenomen.

Absolute EBITDA

Absolute EBITDA is een ratio die vaak als convenant wordt opgenomen in een financieringsovereenkomst. De onderneming dient dan gedurende de looptijd van de financiering per gedefinieerd jaar over de aangegeven minimale EBITDA te beschikken.

Voorbeeld convenant EBITDA-marge

De absolute EBITDA dient in 2022 minimaal € 10.000.000, in 2023 minimaal € 11.000.000, in 2024 minimaal € 12.000.000, in 2025 minimaal € 13.000.000 en in ieder volgend jaar minimaal € 14.000.000 te bedragen.

Voorbeeld berekening EBITDA-marge

De absolute EBITDA is een absoluut getal. Het begrip EBITDA wordt in een convenant nader gedefinieerd, bijvoorbeeld:

EBITDA

EBITDA
Resultaat voor belasting
Resultaat uit deelnemingen (+)
Rente (+)
Amortisatie (+)
Overige financiële baten en lasten (+)
Afschrijvingen (+)
Operationele leaseverplichtingen (+)

Is de berekening van EBITDA in 2022 15.000.000 euro, dan bedraagt de EBITDA meer dan de minimale EBITDA van € 10.000.000 in het aangegeven jaar, waardoor de onderneming in dat jaar voldoet aan de absolute EBITDA.