Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Afstempelen van eigen aandelen


Een B.V. die het kapitaal wenst te verminderen, kan aandelen intrekken, inkopen of afstempelen. In dit artikel gaan we nader in op het afstempelen van aandelen.

Afstempelen van eigen aandelen

Bij het afstempelen van eigen aandelen wordt de nominale waarde per aandeel verminderd; het geplaatst kapitaal wordt verkleind.

Juridisch

Voor het afstempelen van eigen aandelen is een statutenwijziging via de (notaris) en een uitkeringstoets nodig. Ook dient het bestuur haar goedkeuring te geven.

Voorbeeld afstempelen van eigen aandelen

Een B.V. had voorheen een minimaal nominaal aandelenkapitaal van 18.000 euro (bijvoorbeeld 180 aandelen van 100 euro nominaal).

Met de komst van de flex-B.V. is dit minimum komen te vervallen. Dit resulteert bij bedrijven die hier de ruimte voor hebben in de wens om het nominaal aandelenkapitaal te verminderen (bijvoorbeeld naar 180 aandelen van 1 euro nominaal).

Zulks bijvoorbeeld zodat daarna 180 * 99 euro = 17.820 euro uitgekeerd kan worden. Voor de IB is deze uitkering onbelast.