Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Lening

Bereidstellingsprovisie

Een rekening-courant krediet kan onderverdeeld worden in een getrokken en een ongetrokken deel. Op het getrokken deel geldt de reguliere rente, op het ongetrokken deel kan een financier een bereidstellingsprovisie in rekening brengen. Rekening-courant krediet Een rekening-courant krediet is een veelgebruikte kredietvorm. De flexibiliteit om tot de limiet krediet aan

Lees verder