Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Achtergestelde lening


Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening (bijvoorbeeld een banklening) wordt achtergesteld. De banklening krijgt feitelijk voorrang op de achtergestelde lening (bijvoorbeeld bij het doen van aflossingen, het betalen van de rente en bij faillissement). In dit artikel behandelen we de achtergestelde lening.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een lening die op een andere lening wordt achtergesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat in geval van faillissement een niet-achtergestelde lening eerst terugbetaald wordt, alvorens de achtergestelde lening terugbetaald wordt.

Naast achterstelling bij faillissement, kunnen bij achtergestelde leningen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze zien veelal toe op de betaling van de rente en de mogelijkheid tot het doen van aflossingen.

Zo kan het zijn dat op een achtergestelde lening niet afgelost mag worden tot het moment dat de niet-achtergestelde lening volledig afgelost is.

Hetzelfde kan van toepassing zijn met de rente (als dit het geval is, wordt de rente ieder jaar bij de achtergestelde lening opgeteld en neemt de achtergestelde lening met de jaren dus in omvang toe).

Waarom een achtergestelde lening?

Financiers vragen een andere lening achter te stellen op hun lening, ter beheersing van risico’s. Als rente- en aflossing op de achtergestelde lening pas mag plaatsvinden op het moment dat de lening van de financier is afgelost, vermindert dit immers het kredietrisico van de financier van de niet-achtergestelde lening.

Voor de houder van de achtergestelde lening geldt een verhoogd risico. Om dit risico te disconteren, zal de rente op de achtergestelde lening hoger zijn dan de rente op de niet-achtergestelde lening.

Voorbeeld van een achtergestelde lening

Een achtergestelde lening komt vaak voor bij een bedrijfsoverdracht. De koper vraagt de verkoper een deel van de koopsom achtergesteld mee te financieren. De bank heeft in de financieringsstructuur dan een gedeelte eigen vermogen van de koper en vreemd vermogen van de verkoper, die het risico voor de bank verminderen (bijvoorbeeld: 250k eigen vermogen, 250k achtergesteld vreemd vermogen van de verkoper en 500k bankfinanciering).

Een lager kredietrisico past bij de bank. Een bank zal minder geneigd zijn om invulling te geven aan al het vreemd vermogen bij de overname.

Een hoger kredietrisico kan goed bij de verkoper van de onderneming passen (helemaal als de achtergestelde lening ervoor zorgt dat de deal door kan gaan). Voor de verkoper is het wel zaak de achtergestelde lening zo te structureren dat de netto contante waarde van de achtergestelde lening (rente gelijk aan het risico) gelijk is aan contante betaling bij overdracht.

Door de financieringsstructuur zo te structureren dat iedere financier tevreden is met de deal, ontstaat een financierbare deal.

Voorbeeld van een bepaling in een akte van achterstelling

De Aandeelhouderslening zal pas opeisbaar zijn en de voldoening van De Aandeelhouderslening, waaronder begrepen de eventuele periodieke aflossingsverplichtingen zal, behoudens schriftelijke toestemming van De Financier, eerst mogen plaats hebben wanneer de kredietnemer al hetgeen hij aan De Financier, uit welken hoofde ook schuldig mocht zijn, zal hebben voldaan.