Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Financiering middels een nonrecourse-lening


Bij het financieren van meerdere projecten in dezelfde eenheid ontstaat het risico dat het falen van één project de andere projecten meetrekt. Voornamelijk in een vastgoed-bv met meerdere projecten speelt dit. Om een dergelijke situatie tegen te gaan, wordt vaak gebruikgemaakt van een nonrecoure-lening.

Nonrecourse-lening

Een nonrecourse-lening is een lening waarbij de verstrekker hiervan enkel verhaalsrecht krijgt op het bijbehorende onderpand. Wanneer een vastgoed-bv 3 kantoorpanden met ieder een eigen nonrecourse-hypotheek exploiteert, en 1 kantoorpand breekt een convenant en wordt als gevolg hiervan door hypotheekverstrekker verkocht, dan bestaat er voor de hypotheekverstrekker geen mogelijkheid een eventuele restschuld op de overige bezittingen van de bv te verhalen.

Risicomanagement

Een nonrecourse-lening is een belangrijk onderdeel van risicomanagement. Ondanks dat een dergelijke lening veelal duurder is en een hogere eigen inbreng vergt, kan de waardecreatie als gevolg van financieren middels een dergelijke lening door het lagere risico hoger liggen.