Telefoon 076-3690174

Tag: Aflossing

Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening

Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch of via acquisities te groeien. Het hebben van langlopende schulden gaat gepaard met toelichtingvereisten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in de op deze toelichtingvereisten. Schulden zijn bestaande en vaststaande verplichting, die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. Langlopende schulden zijn schulden die

Lees verder

Kwijtschelden van een lening

Bij het aangaan van een lening heerst de verwachting dat de bijbehorende rente en aflossing conform de voorwaarden plaats kunnen vinden. Helaas kan het door omstandigheden voorkomen dat terugbetaling niet tot de mogelijkheden behoort. Een van de mogelijkheden om hiermee om te gaan is het kwijtschelden van (een deel van)

Lees verder

Mutatieoverzicht van een lening

Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht getoond in de jaarrekening. Een mutatieoverzicht geeft de gebruiker van de jaarrekening additioneel inzicht.   In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie getoond. Denk bij een mutatie bijvoorbeeld aan additioneel ontvangen financiering, aflossing en een eventueel

Lees verder

12