Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Obligatie

Toelichting van langlopende schulden in de jaarrekening

Bedrijven trekken langlopende schulden aan om bijvoorbeeld organisch of via acquisities te groeien. Het hebben van langlopende schulden gaat gepaard met toelichtingvereisten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in de op deze toelichtingvereisten. Schulden zijn bestaande en vaststaande verplichting, die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. Langlopende schulden zijn schulden die

Lees verder

Referentierente

Een referentierente is een regelmatig geactualiseerde rentevoet. Voorbeelden van referentierentes zijn de EURIBOR en de LIBOR. Referentierentes zijn onder andere relevant, omdat financiële contracten als hypotheken en overige leningen als basistarief veelal een referentierente hanteren. Wie berekent een referentierente? Referentierentes die voldoen aan de Benchmarkverordening worden door onafhankelijke instanties berekend.

Lees verder

Zero-coupon obligatie

Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen ruimte voor betaling (uitstroom liquide middelen) van rente hebben, maar bij einde looptijd wel over afdoende aflossingscapaciteit beschikken. De uitgifteprijs van een zero-coupon obligatie ligt onder par, waardoor investeerders bij aflossing einde looptijd rendement realiseren. Waarom een

Lees verder

12