Telefoon 076-3690174

Tag: Schuld

Zero-coupon obligatie

Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen ruimte voor betaling (uitstroom liquide middelen) van rente hebben, maar bij einde looptijd wel over afdoende aflossingscapaciteit beschikken. De uitgifteprijs van een zero-coupon obligatie ligt onder par, waardoor investeerders bij aflossing einde looptijd rendement realiseren. Waarom een

Lees verder