Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Zero-coupon obligatie


Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen ruimte voor betaling (uitstroom liquide middelen) van rente hebben, maar bij einde looptijd wel over afdoende aflossingscapaciteit beschikken.

De uitgifteprijs van een zero-coupon obligatie ligt onder par, waardoor investeerders bij aflossing einde looptijd rendement realiseren.

Waarom een zero-coupon obligatie?

De redenen waarom organisaties een zero-coupon obligatie uitgeven zijn legio. Vaak is de reden dat de operationele resultaten in de nabije toekomst geen uitstroom van liquide middelen toelaten. Door gebruik te maken van een zero-coupon obligatie kan toch geld bij beleggers opgehaald worden, zonder dat de operationele dienstverlening in de nabije toekomst verstoord wordt door een gebrek aan liquide middelen. Uiteraard dient de organisatie de situatie zo te managen dat bij einde looptijd afdoende liquide middelen beschikbaar komen om aflossing te kunnen realiseren (verkoop activa, herfinanciering, operationele kasstroom etc.).

Voor de beleggers in zero-coupon obligaties biedt het rente-op-rente-effect voordelen. Daar waar rente normaliter per periode afgerekend wordt, biedt een zero-coupon obligatie iedere opvolgende periode een rente-op-rente-effect.

Voorbeeld zero-coupon obligatie

Een onderneming geeft 1.000 zero-coupon obligaties uit van elk 500 euro nominaal. Het rentepercentage bedraagt 5% en de obligaties hebben een looptijd van drie jaar.

Jaar 0

De organisatie ontvangt na uitgifte 431.918,80 euro (500.000 / (1,05^3)).

LM (B) 431.918,80

@ Zero-coupon obligatie (B) 431.918,80

Jaarlijks dient de obligatie op te renten met 5%. Het betreft geen cash-out, maar een administratieve oprenting van de schuld.

Jaar 1

431.918,80 * 5% = 21.595,94.

Oprenting (W&V) 21.595,94

@ Zero-coupon obligatie (B) 21.595,94

De schuld per einde boekjaar bedraagt 431.918,80 + 21.595,94= 453.514,74

Jaar 2

453.514,74 * 5% = 22.675,75.

Oprenting (W&V) 22.675,75

@ Zero-coupon obligatie (B) 22.675,75

De schuld per einde boekjaar bedraagt 453.514,74 + 22.675,75 = 476.190,48

Jaar 3

476.190,48 * 5% = 23.809,52.

Oprenting (W&V) 23.809,52

@ Zero-coupon obligatie (B) 23.809,52

De schuld per einde boekjaar bedraagt 476.190,48 + 23.809,52 = 500.000.

De schuld is in drie jaar opgerent tot par en kan nu afgelost worden.

@ Zero-coupon obligatie (B) 500.000.

LM (B) 500.000.