Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Effectieve rente

Zero-coupon obligatie

Een zero-coupon obligatie is een financieringsoplossing voor organisaties die gedurende de looptijd geen ruimte voor betaling (uitstroom liquide middelen) van rente hebben, maar bij einde looptijd wel over afdoende aflossingscapaciteit beschikken. De uitgifteprijs van een zero-coupon obligatie ligt onder par, waardoor investeerders bij aflossing einde looptijd rendement realiseren. Waarom een

Lees verder

Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie

Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat de boekhoudkundige verwerking hiervan vragen oplevert. Om deze reden behandelt dit artikel de boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie. Voorbeeld Een onderneming vraagt een driejarige lening aan van nominaal € 1.000.000. Een financier is bereid

Lees verder