Telefoon 076-3690174

Tag: IRR

Investeringen beoordelen en vergelijken: NPV & IRR

Voor het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt vaak gebruikgemaakt van de kengetallen NPV & IRR. Wat is NPV? (Net Present Value) NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze

Lees verder

Boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie

Bij het aangaan van een nieuwe lening berekenen financiers vaak afsluitprovisie. Vanuit de praktijk merken wij dat de boekhoudkundige verwerking hiervan vragen oplevert. Om deze reden behandelt dit artikel de boekhoudkundige verwerking van afsluitprovisie. Voorbeeld Een onderneming vraagt een driejarige lening aan van nominaal € 1.000.000. Een financier is bereid

Lees verder