Telefoon 076-3690174
Full 1
CNOOP helpt ondernemers in het MKB met het creëren van waarde via fusies, overnames, strategisch advies en het aantrekken van kapitaal
Full 1

Investeringen beoordelen en vergelijken: NPV & IRR

Voor het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt vaak gebruikgemaakt van de kengetallen NPV & IRR.

Wat is NPV? (Net Present Value)
NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze initiële waarden opgeteld leveren samen de NPV van de investering op. Een positieve NPV geeft waardecreatie aan. Een negatieve NPV toont waardeverlies aan. Een investering is dus aanvaardbaar als de NPV positief is.

In een formule wordt de NPV als volgt waargegeven:

NPV = I + I/(1+R) + I/(1+R)2 + I/(1+R)3 + (etc)

NPV = Netto contante waarde
I = kasstroom
R = Vermogenskostenvoet

Bij het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt de investering met de hoogste NPV als meest interessant ervaren.

Wat is IRR? (Internal Rate of Return)
IRR is het percentage dat ervoor zorgt dat de netto contante waarde van een investering exact 0 bedraagt. Bij een netto contante waarde van 0 treedt geen waardecreatie met de investering op.


NPV positief
De netto contante waarde van een investering is positief wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen kleiner is dan de IRR:

R = 11%
IRR = 15,24%

Jaar 0 1 2 3 4 5 NPV
I -100.000 30000 30000 30000 30000 30000
R 1,00 1,11 1,23 1,37 1,52 1,69
Waarde -100.000 27.027 24.349 21.936 19.762 17.804 10.877

NPV neutraal
De netto contante waarde van een investering is 0 wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen gelijk is aan de IRR:

R = 15,24%
IRR = 15,24%

Jaar 0 1 2 3 4 5 NPV
I -100.000 30000 30000 30000 30000 30000
R 1,00 1,15 1,33 1,53 1,76 2,03
Waarde -100.000 26.033 22.591 19.604 17.011 14.762 0

NPV negatief

De netto contante waarde van een investering is negatief wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen groter is dan de IRR:

R = 20%
IRR = 15,24%

Jaar 0 1 2 3 4 5 NPV
I -100.000 30000 30000 30000 30000 30000
R 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07 2,49
Waarde -100.000 25.000 20.833 17.361 14.468 12.056 -10.282