Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Investeringen beoordelen en vergelijken: NPV & IRR


Voor het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt vaak gebruikgemaakt van de kengetallen NPV & IRR.

Wat is NPV? (Net Present Value)

NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze initiële waarden opgeteld leveren samen de NPV van de investering op. Een positieve NPV geeft waardecreatie aan. Een negatieve NPV toont waardeverlies aan. Een investering is dus aanvaardbaar als de NPV positief is.

In een formule wordt de NPV als volgt weergegeven:

NPV = I + I/(1+R) + I/(1+R)2 + I/(1+R)3 + (etc)

NPV = Netto contante waarde
I = kasstroom
R = Vermogenskostenvoet

Bij het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt de investering met de hoogste NPV als meest interessant ervaren.

Wat is IRR? (Internal Rate of Return)

IRR is het percentage dat ervoor zorgt dat de netto contante waarde van een investering exact 0 bedraagt. Bij een netto contante waarde van 0 treedt geen waardecreatie met de investering op.


NPV positief


De netto contante waarde van een investering is positief wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen kleiner is dan de IRR:

R = 11%
IRR = 15,24%

Jaar012345NPV
I-100.0003000030000300003000030000 
R1,001,111,231,371,521,69 
Waarde-100.00027.02724.34921.93619.76217.80410.877

NPV neutraal


De netto contante waarde van een investering is 0 wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen gelijk is aan de IRR:

R = 15,24%
IRR = 15,24%

Jaar012345NPV
I-100.0003000030000300003000030000 
R1,001,151,331,531,762,03 
Waarde-100.00026.03322.59119.60417.01114.7620

NPV negatief

De netto contante waarde van een investering is negatief wanneer de vermogenskostenvoet behorende bij de kasstromen groter is dan de IRR:

R = 20%
IRR = 15,24%

Jaar012345NPV
I-100.0003000030000300003000030000 
R1,001,201,441,732,072,49 
Waarde-100.00025.00020.83317.36114.46812.056-10.282