Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek

Tag: Investeren

Investeringen beoordelen en vergelijken: NPV & IRR

Voor het beoordelen en vergelijken van investeringen wordt vaak gebruikgemaakt van de kengetallen NPV & IRR. Wat is NPV? (Net Present Value) NPV is de netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Om de NPV te berekenen wordt iedere toekomstige kasstroom verdisconteerd met de over die periode geldende bijbehorende vermogenskostenvoet. Deze

Lees verder

Bedrijfswaarde creëren

Om bedrijfswaarde te creëren dient een investering een rendement op geïnvesteerd vermogen te genereren dat meer dan afdoende is om het genomen risico te compenseren. Omzetgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen De kern van bedrijfswaardecreatie wordt gevormd door omzetgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen. Bij bedrijfswaardecreatie zorgt (groei van de)

Lees verder