Telefoon 076-3690174

Tag: Mutatieoverzicht

Mutatieoverzicht van een lening

Bij langlopende schulden wordt per groep langlopende schulden vaak een mutatieoverzicht getoond in de jaarrekening. Een mutatieoverzicht geeft de gebruiker van de jaarrekening additioneel inzicht.   In een mutatieoverzicht worden de mutaties van de schuld per categorie getoond. Denk bij een mutatie bijvoorbeeld aan additioneel ontvangen financiering, aflossing en een eventueel

Lees verder