Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Borgstelling MKB-G-krediet (BMKB-G)


Een borgstelling MKB-krediet Groen (BMKB-G) is een krediet van een bancaire of een niet-bancaire instelling aan een onderneming, waarbij de onderneming te weinig onderpand kan verstrekken voor een verduurzamingsinvestering en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om deze reden voor een deel van het krediet garant staat.

BMKB – BMKB-G

BMKB-G bouwt voort op de mogelijkheden van een regulier BMKB, met als verschil dat de BMKB-G de financieringsmogelijkheden voor enkel verduurzamingsinvesteringen vergroot en hiervoor een lagere provisie hanteert.

Hoe werkt BMKB-G?

Om een BMKB-G-krediet te kunnen aanvragen, zijn voorwaarden van toepassing. Allereerst is het krediet bedoeld voor ondernemingen die verduurzamingsinvesteringen willen doen en die zelf te weinig onderpand hebben voor een reguliere lening. Voorts is de BMKB-G bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte op jaarbasis, een jaaromzet tot € 50 miljoen euro en een balanstotaal tot € 43 miljoen euro. De BMKB is er zowel voor rechtspersonen als de BV en de NV, als voor natuurlijks personen als de eenmanszaak. Ook de VOF en de maatschap komen in aanmerking.

Het maximum van het BMKB-G-krediet is € 1,5 miljoen (tot en met 1 juli 2023). Maximaal 75% van het krediet kan BMKB-G-krediet bedragen. De overheidsborgstelling op een BMKB-G-krediet bedraagt 90% (enkel over het gedeelte van het BMKB-G-krediet).

Voor welke verduurzamingsinvesteringen geldt BMKB-G?

Verduurzamingsinvesteringen die kwalificeren zijn:

  • Investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de EIA-energielijst;
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen tot maximaal 50%;
  • Aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C.

Looptijd BMKB-G

De looptijd van de garantie is maximaal 12 jaar.

Provisie BMKB-G

Voor een BMKB-G-krediet wordt een garantieprovisie gerekend. Deze wordt door de overheid aan de financier gefactureerd en de financier rekent de garantieprovisie aan u door. De garantieprovisie voor BMKB-G bedraagt 2 procent bij een looptijd tot en met 6 jaar en 3 procent bij een looptijd van 6 tot en met 12 jaar.

De provisie bij BMKB-G is lager dan bij een regulier BMKB.

Uitgesloten voor BMKB-G

Enkele bedrijfsgroepen zijn uitgesloten van deelname, omdat deze bedrijfsgroepen hun eigen ondersteunende instanties en regelingen hebben. Het gaat in deze om grootbedrijf, landbouw, visserij, publieke gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.