Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Adjusted present value


Een APV – Adjusted present value bedrijfswaardering veronderstelt eerst dat hetgeen gewaardeerd wordt enkel gefinancierd is met eigen vermogen en verrekent daarna de contante waarde van het gebruikte vreemd vermogen.

Adjust present value-methode:

Een project met een initiële investering van € 300.000 genereert een oneindige kasstroom na belasting van € 42.000 per jaar. De vermogenskostenvoet eigen vermogen is 15%, de vermogenskostenvoet vreemd vermogen is 8%, jaarlijkse rentekosten bedragen € 22.000 en het vennootschapsbelastingtarief is 25%.

De netto contante waarde van de kasstromen is € 42.000 / 15% = € 280.000. Zonder financiering met vreemd vermogen is de waarde met het project dus negatief (initiële investering van € 300.000 – €280.000 = € -20.000).

Er wordt echter wel gefinancierd met vreemd vermogen. De waarde van de contante waarde van bespaarde vennootschapsbelasting (€ 22.000 x 25%) / 8% = € 68.750.

De totale APV toegevoegde waarde van het project ligt hiermee op € -20.000 + € 68.750 = € 48.750