Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


De onderhandelingsruimte bij een bedrijfsovername


Een bedrijf is het meest waard in handen van de eigenaar die de meest optimale verhouding tussen omzetgroei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet weet te bewerkstelligen.

Kasstromen verdisconteerd met het risico

Een koper waardeert een bedrijf door kasstromen te verdisconteren met het risico. Als een koper middels bijvoorbeeld het voeren van een andere strategie of het bewerkstelligen van synergievoordelen hogere kasstromen tegen hetzelfde risico verwacht te genereren, heeft het bedrijf in handen van de koper een hogere waarde dan hetzelfde bedrijf in handen van de verkoper.

Onderhandelingsruimte bij bedrijfsovernameonderhandelingen

Dit waardeverschil tussen eigenaren vormt de onderhandelingsruimte bij bedrijfsovernameonderhandelingen.