Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Carry-over accounting-methode


De carry-over accounting-methode is een methode voor het boekhoudkundig verwerken van een samensmelting van belangen in de geconsolideerde jaarrekening. Voor deze methode mag bij een samensmelting van belangen altijd gekozen worden. Per overnamedatum worden de overgenomen boekwaarden opgenomen. Dit houdt ook in dat de vergelijkende cijfers niet worden aangepast en er geen goodwill voorkomt, omdat de boekwaarden van beide entiteiten gehanteerd worden.

Waardering overgenomen activa en verplichtingen

Activa en verplichtingen gaan bij de carry-over accounting-methode tegen boekwaarde over. Wettelijke- en andere reserves in het eigen vermogen blijven intact.  

Vergelijkende cijfers

De carry-over accounting-methode gaat er boekhoudkundig vanuit dat de transactie op overnamedatum al bestond. Bij deze methode worden de geconsolideerde cijfers van het boekjaar tot overnamedatum en de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar aangepast.

Goodwill

Daar de activa en verplichtingen tegen boekwaarde overgaan (geen reële waarde-aanpassingen), ontstaat er bij de carry-over accounting-methode geen goodwill.

Wanneer toe te passen?

De carry-over accounting-methode mag bij een samensmelting van belangen altijd gekozen worden.

Andere methoden

Andere methoden zijn bijvoorbeeld de pooling of interest-methode en de purchase accounting-methode.

MethodeWaardering overgenomen activa en verplichtingenAanpassen vergelijkende cijfersGoodwill   Wanneer?
Pooling of interest-methodeBoekwaarde begin vergelijkend boekjaarJaNeeS
Carry-over accounting-methodeBoekwaarde overnamedatumNeeNeeS
Purchase accounting-methodeReële waarde overnamedatumNeeJaO & S*

O – Overname

S – Samensmelting van belangen

S* – Voor deze methode mag bij een samensmelting van belangen enkel gekozen worden indien hiermee recht gedaan wordt aan de economische realiteit van de transactie.

Relevante overige artikelen

Overnames, samensmeltingen van belangen, pooling of interest, carry-over accounting en purchase accounting hebben raakvlakken met elkaar. Bekijk onderstaande artikelen voor de overeenkomsten en de verschillen: