Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Verkrijgingsprijs


De waarde van een bedrijf vindt haar grondslag in toekomstige kasstromen (en de bijbehorende risicograad) die de eigenaar verwacht te genereren. De waarde betreft hier de economische waarde. Deze is voor de houder relevant, maar voor derden verminderd betrouwbaar. Door deze verminderde betrouwbaarheid worden in de jaarrekening de boekhoudkundige waardes opgenomen.

Verkrijgingsprijsmethode

Eén van deze waarderingsmethoden is de verkrijgingsprijsmethode. Deze methode waardeert deelnemingen op basis van wat er oorspronkelijk voor is betaald. Enkel wanneer ‘cum dividend’ is gekocht, of wanneer een duurzame waardedaling van toepassing is, vermindert de waarde van de deelneming op de balans van de houder.

Bij ‘cum dividend’ vermindert de waarde van de deelneming eenmalig met het bedrag aan dividend dat door de deelneming aan de houder toekomt. Bij dividenduitkeringen erna wijzigt de waarde van de deelneming niet. Bij een duurzame waardevermindering dient de houder de deelneming af te waarderen.

De waarde van de deelneming op de balans van de houder wordt nimmer verhoogd. Dit impliceert risico’s op het ontstaan van stille reserves.

Verkrijgingsprijs & economische waarde

Bij het waarderen van een groep ondernemingen waarbij deelnemingen op basis van verkrijgingsprijs zijn gewaardeerd, dient ter bepaling van de economische waarde volledig losgelaten te worden van de verkrijgingsprijs. Deze is immers op het verleden gebaseerd, terwijl de economische waarde op de toekomst gebaseerd is.