Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Gearing


’Gearing’ is het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur van een onderneming. Veelal wordt gearing uitgedrukt in een percentage. Bij een fors gefinancierde LBO kan de gearing oplopen tot boven de 90%.

De meeste ondernemingen hebben een gearing van tussen de 10% en de 50%.

Waarom gearing?

De bedoeling van het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur van een bedrijf is dat het vreemd vermogen een positieve hefboomwerking biedt dat ten goede komt aan het rendement op het eigen vermogen.

De kosten en het risico van het vreemde vermogen dienen lager te zijn dan het rendement dat de onderneming met het vreemde vermogen genereert. De onderneming moet er door het gebruik van vreemd vermogen immers op vooruitgaan.

Imperfecte vermogensmarkt

Het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur zorgt ervoor dat het faillissementsrisico toeneemt. De rente op vreemd vermogen is daarentegen veelal aftrekbaar. Door de imperfecte vermogensmarkt kan het toevoegen van vreemd vermogen aan de financieringsstructuur hierdoor een lagere vermogenskostenvoet tot gevolg hebben.

Optimale financieringsstructuur

Voor iedere onderneming bestaat er een optimale financieringsstructuur. Een helder zicht op risico en rendement zorgt ervoor dat ondernemingen hun financieringsstructuur optimaal kunnen inrichten.

Zaak dus om met een optimale financieringsstructuur te financieren, zodat de te verwachte kasstromen met een zo laag mogelijke vermogenskostenvoet worden verdisconteerd en de waarde van het bedrijf wordt gemaximaliseerd.