Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarom kan een koper een prijs bieden hoger dan de waarde van de verkoper?


Bij een bedrijfsoverdracht hebben kopers vaak een prijs geboden boven de waarde van de verkopers. Kopers kunnen dit doen omdat ze verwachten meer waarde met hetzelfde bedrijf te creëren door operationele en financiële optimalisaties.

Operationele optimalisaties

Operationele optimalisaties worden voornamelijk gevonden in een groei van de omzet, of een relatief ten opzichte van deze omzet lagere kostenbasis. Vaak worden deze voordelen bereikt door synergievoordelen. Het kopende bedrijf heeft bijvoorbeeld een groot netwerk waarin de producten of diensten van het gekochte bedrijf geschaald kunnen worden.

Financiële optimalisaties

Financiële optimalisaties worden door ondernemers vaak over het hoofd gezien. De waarde van een bedrijf is de netto contante waarde van toekomstige vrije kasstromen. Ondernemers zijn vaak gefocust op de kasstromen. Terwijl bij de waarde van deze kasstromen ook een vermogenskostenvoet hoort die de kasstromen contant maakt. Financiële optimalisaties verlagen de vermogenskostenvoet, waardoor de waarde van toekomstige kasstromen hoger wordt.

Meer waarde creëren

Daar kopers door operationele en financiële optimalisaties meer waarde met hetzelfde bedrijf creëren, kunnen ze een hogere prijs bieden dan de waarde van de verkopers.