Telefoon 076-3690174

Artikelen

Indeplaatsstelling – Overdracht van het huurcontract bij een bedrijfsovername

De locatie van een bedrijf vormt vaak een belangrijke factor bij de bedrijfswaarde. Zulks bijvoorbeeld omdat een flink deel van de kasstromen vanuit de locatie gegenereerd worden. Bij het verkopen van een bedrijf is het behoud van de locatie voor de koper vaak een voorwaarde. Dit levert een risico op

Lees verder

Handelingen op de dag van closing

Op de dag van closing vinden verschillende handelingen plaats, die samen resulteren in de bedrijfsovername. Maar wat als koper of verkoper één van deze handelingen plots niet uitvoert? In de koopovereenkomst wordt rekening gehouden met deze situatie. Handelingen Op de dag van closing vinden verschillende handelingen plaats. Samen resulteren deze

Lees verder

Suprematie in de koopovereenkomst bij een bedrijfsovername

In de koopovereenkomst bij een bedrijfsovername komen koper en verkoper de definitieve voorwaarden van een overname overeen. Om te voorkomen dat eerder gemaakte afspraken in strijd zijn met bepalingen in de koopovereenkomst, wordt een bepaling van suprematie in de koopovereenkomst opgenomen.   Afspraken Bij een bedrijfsovernametraject worden over en weer

Lees verder

Non-concurrentiebeding

Bij de overname van een onderneming onderhandelt de koper meestal dat de verkoper en sleutelfiguren binnen de organisatie gedurende een bepaalde periode en in een bepaald gebied niet mag concurreren. Dit wordt overeengekomen in een non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. Waarom een non-concurrentiebeding? Een koper wenst

Lees verder