Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Fiscale due diligence


Een bedrijf (ver)kopen gaat gepaard met risico’s. Om deze risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren, wordt o.a. een due diligence (boekenonderzoek) uitgevoerd.

Due diligence

Due diligence is er o.a. juridisch, fiscaal, strategisch, fiscaal en voor IT.

Fiscale due diligence

Een gedegen fiscale due diligence mitigeert de fiscale risico’s die gepaard gaan met een overname.

De waarde van een bedrijf is gebaseerd op de toekomst. Toch kunnen we bij een overname niet enkel vooruitkijken. Het verleden kan verrassen in vervelende zin. Zo kunnen er bijvoorbeeld fiscale verrassingen ontstaan (denk aan een nog in te dienen en af te dragen suppletie BTW of een niet sluitende loonadministratie en een als gevolg hiervan nog af te dragen post loonheffingen). Een due diligence-onderzoek richt zich daarom zowel op de historie als op de toekomst.

Beknopt overzicht op te leveren stukken | fiscale due diligence

Een beknopt (en dus niet volledig) voorbeeld van op te leveren stukken bij een fiscale due diligence: 

  • Zijn er afspraken, convenanten Horizontaal Toezicht, lopende discussies en/of conflicten met de belastingdienst aangaande de Vpb, de BTW of de LB?
  • Zijn de aangiften VpB, BTW en LB in de afgelopen drie jaren tijdig ingediend?
  • Kopie aangifte VpB, BTW en LB over de afgelopen drie jaren
  • Is er een fiscale eenheid voor de VpB en/of de BTW?
  • Zijn er commerciële en fiscale verschillen binnen de vennootschap?
  • Is er in de afgelopen drie jaren investeringsaftrek geclaimd, bijvoorbeeld kleinschaligheidsinvesteringen (KIA), energie-investeringen (EIA), milieu-investeringen (MIA) of filminvesteringen?
  • Zijn er leningen aangegaan die fiscaal worden beschouwd als eigen vermogen?
  • Rondrekening BTW van de afgelopen drie jaren
  • Rondrekening LB van de afgelopen drie jaren
  • Fiscale positie VpB van de afgelopen drie jaren

Meer info over een fiscale due diligence