Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Wat is vendor due diligence (VDD)?


Vendor due diligence (VDD) is een due diligence-onderzoek (boekenonderzoek) dat wordt uitgevoerd op initiatief van de verkopende partij (in tegenstelling tot wanneer de kopende partij het due diligence onderzoek initieert).

De verkopende partij schakelt bij vendor due diligence dus zelf al een onafhankelijke auditor in die het boekenonderzoek uitvoert.

Redenen voor vendor due diligence

Een due diligence-onderzoek is tijdsintensief. Zeker wanneer het in de lijn der verwachting ligt dat er meerdere potentiële kopers een due diligence-onderzoek uit gaan voeren, met allen een eigen manier van werken, kan het tijd en effort besparen om zelf één onafhankelijke auditor in te schakelen die een volledige vendor due diligence uit gaat voeren.

Potentiële kopers kunnen dan grotendeels steunen op het werk van de onafhankelijke auditor, krijgen ook toegang tot het dossier en hoeven enkel voor de restrisico’s nog aanvullend onderzoek doen.

Aard en omvang van vendor due diligence

De aard en omvang van een vendor due diligence is meestal gelijk aan die van een regulier due diligence-onderzoek. De reden hiervoor is dat het aan te raden is de scope niet te verminderen, omdat potentiële kopers dan alsnog een volledige eigen due diligence uit wensen te voeren om risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren

Werkzaamheden vendor due diligence

Vendor due diligence gaat uit van dezelfde onderwerpen als een reguliere due diligence. Dit betekent dat de onderwerpen afhankelijk zijn van de risico’s van de onderneming. Vaak zijn de cruciale onderdelen: juridisch, fiscaal, financieel, strategisch en IT.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn bijvoorbeeld een inventarisatie van de voorraad om het bestaan en de conditie van de voorraad op een bepaald moment vast te stellen, een afloopcontrole op de debiteuren om de waardering op een bepaald moment vast te stellen, een monetaire steekproef op de omzet om de juistheid over het boekjaar vast te stellen en een voortgezette controle op de schulden om de volledigheid van de schulden op een bepaald moment vast te stellen.

Voordelen vendor due diligence

  1. Vermindert risico’s en verhoogt zo de potentiële opbrengst bij verkoop;
  2. Zorgt voor tijdswinst gedurende het verkoopproces. Potentiële kopers krijgen toegang tot het vendor due diligence dossier en hebben hierdoor de focus op voornamelijk de eventuele restrisico’s;
  3. De organisatie krijgt zelf nog beter grip op de sterke en zwakke punten en verstevigt zo de onderhandelingspositie.