Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Finale decharge verlenen aan het vertrekkende bestuur bij een overname


Bij een overname kan het voorkomen dat het zittende bestuur vertrekt (bijvoorbeeld omdat de koper zelf het bestuur gaat voeren). In zo’n geval is het voor het vertrekkende bestuur aan te raden finale decharge te verkrijgen voor het gevoerde beheer.

Wat betekent decharge verlenen?

Decharge verlenen betekent dat aan bestuurders en/of toezichthouders kwijting verleend wordt voor het gevoerde beheer respectievelijk het gevoerde toezicht.

Na het verlenen van decharge kunnen de bestuurders en/of toezichthouders niet meer intern (maar nog wel extern) aansprakelijk gesteld worden voor het gevoerde beheer respectievelijk het gevoerde toezicht.

Hoe wordt decharge verleend?

Decharge wordt verleend via de AvA.

Bij een regulier boekjaar vindt decharge veelal (via een apart agendapunt) plaats bij de AvA met betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening (decharge voor het boekjaar).

Finale decharge

Bij een overname komt het voor dat een bestuurder (of toezichthouder) bij closing (ergens gedurende het boekjaar) vertrekt. In dit geval kan finale decharge verleend worden. Gebeurt dit volgens de regels, dan kan de nieuwe aandeelhouder de vertrekkende bestuurder niet meer aansprakelijk stellen voor het gevoerde interne beheer respectievelijk het gevoerde interne toezicht.

Enkel voor bekende feiten en omstandigheden

Uiteraard ziet de dechare enkel op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van dechargeverlening. Bij het bewust achterhouden van informatie kan de bestuurder of de toezichthouder alsnog intern aansprakelijk gesteld worden.

Voorbeeldtekst finale decharge:

Aan de leden van de raad van bestuur wordt onder dankzegging finale décharge verleend voor het tot 1 juni 2022 gevoerde beheer.

Aan de leden van de raad van commissarissen wordt onder dankzegging finale décharge verleend voor het tot 1 juni 2022 gevoerde toezicht.

Voorbeeldnotulen finale décharge op Boema.nl: