Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Goodwill in vreemde valuta


Overnames van buitenlandse bedrijven door Nederlandse bedrijven zijn aan de orde van de dag. Dit levert een uitdaging op bij de boekhoudkundige verwerking van o.a. de goodwill. Zeker wanneer bij de transactie een andere dan de functionele valuta gehanteerd wordt.

In dit artikel gaan we nader in op hoe de boekhoudkundige verwerking van goodwill in vreemde valuta geschiedt en welke (keuze)mogelijkheden er zijn.

RJ 122 (prijsgrondslagen voor vreemde valuta)

RJ 122 geeft antwoord op de vraag hoe de boekhoudkundige verwerking van goodwill in vreemde valuta plaats dient te vinden.

Het gaat om de situatie waarin de presentatievaluta verschilt van de functionele valuta, waaronder omrekening van een bedrijfsuitoefening in het buitenland.

Het meest van belang van RJ 122 is artikel 310.

RJ 122.310

Goodwill, ontstaan bij de acquisitie van een bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt behandeld:

  1. als actief of passief (in geval van negatieve goodwill) van de bedrijfsuitoefening in het buitenland, om te rekenen tegen de slotkoers; of
  2. als actief of passief (in geval van negatieve goodwill) van de rechtspersoon uitgedrukt in de functionele valuta van de rechtspersoon, dan wel te classificeren als een niet-monetaire post in vreemde valuta en te verwerken tegen de wisselkoers op het moment van de transactie.

Bij methode 1 luidt de goodwill dus in de functionele valuta van de overgenomen partij en wordt deze omgerekend tegen slotkoers. Enkel bij keuze voor deze methode kunnen omrekeningsverschillen in de goodwill ontstaan.

Bij methode 2 luidt de goodwill in de functionele valuta van de overnemende partij.

Voorbeeld berekening goodwill

Zie hieronder een algemeen artikel met een voorbeeld van een berekening van goodwill.