Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Rentabiliteitswaarde


Bij de rentabiliteitswaarde wordt de netto contante waarde van een genormaliseerd winstniveau berekend. Er zijn 2 variabelen nodig: een genormaliseerd winstniveau, en de vermogenskostenvoet eigen vermogen.

Genormaliseerd winstniveau

Om het genormaliseerd winstniveau te berekenen worden historische gegevens gefilterd op incidentele baten en lasten. Vervolgens wordt via een model een realistische toekomstige winstverwachting geschetst.

Vermogenskostenvoet eigen vermogen

De vermogenskostenvoet eigen vermogen kan op verschillende manieren berekend worden. De uitkomst zou ongeacht de gebruikte methode gelijk moeten zijn. De vermogenskostenvoet eigen vermogen is een percentage dat het minimaal te behalen rendement aantoont om het genomen risico te rechtvaardigen.

Voorbeeld:

Als het genormaliseerd winstniveau bijvoorbeeld 200.000 euro is, en er wordt gerekend met een vermogenskostenvoet eigen vermogen van 20%, dan zou volgens de rentabiliteitswaarde de bedrijfswaardering uitkomen op 1.000.000 euro.

Tekortkomingen:

Vanwege de vele tekortkomingen wordt deze methode zelden door professionals gebruikt. Een nettowinst zegt immers weinig over vrije kasstromen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een groot gedeelte van de nettowinst gebruikt moet worden voor herinvesteringen om volgend jaar dezelfde winst te kunnen behalen. Dit gaat ten kosten van de vrije kasstromen.