Telefoon 076-3690174
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Waarde creëren met een bedrijfsovername


Kopers betalen voor een overname meestal een prijs boven de waarde van het bedrijf voor de verkoper (want anders verkoopt de verkoper niet) en een prijs onder de waarde van het bedrijf voor zichzelf (want anders betaalt de koper meer dan het bedrijf voor hem waard is).

Koper betaalt prijs > waarde voor de verkoper

Dat kopers een prijs boven de waarde van het bedrijf voor de verkoper betalen, impliceert dat doorgaan op de manier waarop de verkoper deed voor de koper niet toereikend is om waarde met de bedrijfsovername te creëren.

De koper heeft immers een prijs boven de waarde van het bedrijf voor de koper betaald en dient minimaal dit verschil goed te maken om zelf ook waarde met de bedrijfsovername te creëren.

Waarde creëren

Om waarde met een overname te creëren, dient de koper de verhoudingen tussen groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de vermogenskostenvoet op zo’n manier te optimaliseren, dat wanneer de toekomstige kasstromen van het gekochte gedisconteerd worden met de bijbehorende vermogenskostenvoet een waarde resulteert die hoger ligt dan de prijs die betaald is.

Om zulks te realiseren voert een koper operationele en financiële optimalisaties door.

Operationele optimalisaties

Operationele optimalisaties verhogen de omzet en/of het rendement op geïnvesteerd vermogen. Soms bieden de bestaande activiteiten van de koper hier mogelijkheden toe.

Denk aan een overname van een producent met een sterk merk, waarbij de koper het merk direct in het eigen netwerk kan verkopen en hierdoor direct meer verkopen genereert dat de verkoper deed.

Of de situatie dat de koper effectiever en efficiënter kan produceren, waardoor bij gelijkblijvende omzet het rendement op geïnvesteerd vermogen toeneemt.

De waarde van de operationele optimalisaties dekt het gedeelte van de prijs boven de waarde van de verkoper die door de koper betaald is.

Financiële optimalisatie

In andere gevallen bieden financiële optimalisaties soelaas. Financiële optimalisaties verlagen de vermogenskostenvoet. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf met veel vreemd vermogen gefinancierd is die groei tempert en de vermogenskostenvoet boven het rendement op geïnvesteerd vermogen brengt.

Denk aan een mislukte LBO, waarin de vrije kasstroom niet toereikend is om rente en aflossing te betalen. Door een strategische koper te zoeken die (ook) eigen vermogen investeert, kan (een deel van) de lening worden afbetaald, waardoor de rente- en aflosverplichting weer onder de vrije kasstroom komt en de vermogenskostenvoet afneemt (en de waarde van het bedrijf toeneemt).

Waarde creëren met een bedrijfsovername?

Voor het creëren van waarde met een bedrijfsovername is vooraf helderheid nodig over welke kasstromen (som omzetgroei en rendement op geïnvesteerd vermogen) tegen welke vermogenskostenvoet gegenereerd gaan worden. Met deze informatie kan een onderbouwde beslissing gemaakt worden voor een realistische overnameprijs.