Telefoon 076-3690174
Gratis intakegesprek
Full 1
Fusies, overnames en financieringen


Verkoopklaar maken van een bedrijf


Het verkopen van een bedrijf doen de meeste ondernemers maar één keer in hun leven. Zaak dus om beslagen ten ijs te komen en het maximale uit de bedrijfsverkoop te halen.

Om ondernemers wegwijs te helpen bij de stappen en de bijbehorende tijdsspanne per stap, hebben wij een uitgebreide whitepaper geschreven.  

Onderaan dit artikel kunt u het volledige whitepaper gratis downloaden.

Waarom verkoopklaar maken?

Een bedrijf verkoopklaar maken, doet u om een maximale opbrengst te realiseren, bedrijfscontinuïteit na de overdracht te waarborgen, het verkoopproces te bespoedigen en de bijbehorende juridische, fiscale en overige risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Enkele actiepunten bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf:

De ondernemer

Afhankelijkheid van de ondernemer – Hoe afhankelijk is uw bedrijf van u? Gaan alle processen door als u stopt met werken? Of is bijvoorbeeld uw onderhandelingskwaliteit met leveranciers of de salespower voor het verkrijgen van nieuwe klanten onontbeerlijk voor het succes van uw onderneming? Zorg er tijdig voor dat het bedrijf zonder u verder kan, bijvoorbeeld door een nieuwe directie te vormen en sleutelfiguren te binden.

De onderneming

Huidige assets, toekomstige assets en R&D – Welke assets genereren de huidige kasstromen? Welke assets gaan over vijf jaar de kasstromen genereren? Hoeveel spendeert u aan research & development en wat is de verwachte waarde hiervan? Als u meer spendeert aan research & development, welke kansen levert dit dan op? Kopers houden van – in aanvulling op de core business – een gevulde pipeline aan te ontwikkelen producten of diensten die later een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren aan de waarde van de onderneming.

Potentiële kopers in kaart brengen – U heeft een bepaalde strategie voor uw onderneming. Een potentiële koper heeft mogelijk een hele andere strategie. Breng daarom alvast potentiële kopers in kaart, zodat u geen beslissingen neemt die negatief uitvallen voor de interesse van bepaalde kopers (denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van een octrooi of patent dat voor u niet (meer) interessant is, maar voor een koper een reden voor de transactie kan vormen).

AO / procesbeschrijving – Een degelijke administratieve organisatie inclusief procesbeschrijvingen (die ook in de praktijk gevolgd worden) verhoogt de kwaliteit van uw administratie, waardoor een oordeel gevormd kan worden over de juistheid en de volledigheid van de cijfers. Wat zijn de inherente risico’s? Welke interne beheersingsmaatregelen heeft u hierop genomen? Wat zijn dan nog de restrisico’s?

Voorbereiding due diligence – Een due diligence-onderzoek is tijdsintensief. Zeker wanneer het in de lijn der verwachting ligt dat er meerdere potentiële kopers een due diligence-onderzoek uit gaan voeren, met allen een eigen manier van werken, bespaart het tijd en effort om zelf één onafhankelijke auditor in te schakelen die een volledige vendor due diligence uit gaat voeren.

Financieel

Waardemaximalisatie – Hoe kunt u de omzet (houdbaar) verhogen? Welke kosten kunt u (houdbaar) schrappen? Is de organisatie beter te financieren met een lagere kostenvoet tot gevolg? Bedrijfswaarde is een mix van groei, rendement op geïnvesteerd vermogen en de kostenvoet. Zaak om deze mix te optimaliseren. Verlies ook hier de potentiële kopers niet uit het oog. Wat voor u een minder belangrijk bedrijfsonderdeel is, kan voor een potentiële koper de kern van de transactie zijn.

Normalisaties – Toon welke bijzonderheden uw financials bevatten. Voorbeeld: is eigen vastgoed gewaardeerd tegen historische kostprijs en afschrijvingen, taxeer dan tijdig en neem het verschil op als normalisatie.

Juridisch

Structuur / herstructurering – Een degelijke juridische structuur stelt u in staat om bijvoorbeeld overtollige cash en intellectueel eigendom te scheiden van de risicoactiviteiten van een werkmaatschappij. Heeft u meerdere activiteiten, dan kan het gebruik van tussenholdings additionele flexibiliteit opleveren. U gebruikt de tussenholding dan voor het plaatsen van het intellectueel eigendom van de activiteit en de holding voor de overtollige cash. Zo kunt u met gebruik van de deelnemingsvrijstelling ook een afzonderlijke entiteit (inclusief intellectueel eigendom) verkopen, simpelweg door de aandelen van de tussenholding te verkopen. Structureer wel tijdig, om een naheffing van de fiscus te voorkomen.

Change of control-bepalingen – In aanvulling op hetgeen bij het punt over het contractenregister is aangegeven, controleert u of in uw contracten (klanten, leveranciers en overige) change of control-bepalingen van toepassing zijn.

Fiscaal

Fiscaal bonnetje – Tijdig beginnen met het fiscaal verkoopklaar maken van uw onderneming drukt het fiscale bonnetje dat u aan het eind van de rit dient te betalen. Soms dient u een maatregel wel vijf jaar voor de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht te nemen, om belastingheffing te voorkomen. Voorbeeld: een deelneming wordt verkocht, maar het intellectueel eigendom zat in de holding en dat betekent een heffingsmoment op de verkoop van het intellectueel eigendom tegen de werkelijke waarde.  Begin tijdig en laat u adequaat adviseren.

Checklist verkoopklaar maken

De checklist is onderverdeeld in actiepunten voor de ondernemer, de onderneming, financieel, juridisch en fiscaal. Heeft u vragen over de checklist, wenst u nadere toelichting bij de genoemde actiepunten of wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact op via 076-3690174 of contact@cnoop.nl.

Download de checklist hier

Andere whitepapers

Via onderstaande link navigeert u naar een overzicht van de whitepapers van CNOOP.